Konserwacja rękopisów

i inkunabułów ze zbioru Biblioteki Kapituły

Kolegiaty w OpatowieInformacja o projekcie

"Kontynuacja konserwacji rękopisów i inkunabułów ze zbioru Biblioteki Kapituły Kolegiaty w Opatowie"
Zakończyła się konserwacja rękopisów i inkunabułów ze zbioru Biblioteki Kapituły Kolegiaty w Opatowie, podjęta z inicjatywy proboszcza parafii Ks. Prałata dr Michała Spocińskiego. Biblioteka i Archiwum jest częścią zabytkowego zespołu, który otrzymał miano "Pomnik Historii".

Wytypowany do konserwacji zestaw obiektów był w bardzo złym stanie zachowania co decydowało wraz z wartością historyczną o tym wyborze. Są to obiekty unikalne, niezwykle cenne. W składzie tego zacnego zestawu są dwa książkowe manuskrypty średniowieczne z XV w., - jeden z nich z zapisami XIII- XIV wiecznymi na pergaminie. Dwa inkunabuły z XV w. w tym biblia z 1479 r. w formacie duo z drukiem dwuszpaltowym i bogatymi kolorowanymi inicjałami, pochodząca z norymberskiej oficyny Antona Kobergera oraz jeden starodruk z XVI w.

Dotychczasowe działania konserwatorskie doprowadziły do odzyskania dla kultury naszego kraju 19 niezwykle cennych dla historii miasta i całego regionu dokumentów rękopiśmiennych, sygnowanych przez królów, papieży, kardynałów, biskupów i książąt.

Kolekcja jest przykładem kultury piśmiennej starego Opatowa, ważnego miasta sejmikowego oraz szerzej dziedzictwa kulturowego jednej z najstarszych kolegiat romańskich w Polsce. Obejmuje niezwykle cenne i unikalne rękopisy w tym XII Księga Historii Polski Jana Długosza oraz Dzienniki Kapituły Opatowskiej od 1562 r. Jest też 26 inkunabułów, 49 woluminów druków XVI-wiecznych, 51 z XVII w. oraz druki XVIII wieczne.

Zasób biblioteczny nie jest udostępniany publiczności. Efekt działań konserwatorskich prezentujemy w formie elektronicznej na stronie Biblioteki Kapitulnej. Umieszczamy tam fotografie stanu zachowania obiektów oraz po konserwacji wraz z dokumentacją konserwatorską. Pozwoli to szerszej publiczności, mieszkańcom oraz zainteresowanym osobom zapoznanie się ze skarbami kultury.

Parafia nie posiada własnej pracowni konserwatorskiej. Wykonanie konserwacji powierzamy renomowanej pracowni konserwatorskiej Versum Anna Szlasa-Byczek współpracującej z nami w przygotowaniach i poprzednich działaniach.

Działania te prowadzone były w ramach Programu Rządowego Wspieranie Działań Muzealnych na rok 2023. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100 000 zł. Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 122 300 zł.

Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Opatowie
ul. S. "Grota" Roweckiego 8
27-500 Opatów
tel./fax (0-15) 868 27 64
e-mail: kolegiataopatow@o2.pl

Msze św.:
niedziele i święta:
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00
dni powszednie:
7.00, 18.00 lub 17.00 (zimą)

Parafia
Ogłoszenia duszpasterskie
Intencje mszalne
Kronika parafialna
Wspólnoty
Biblioteka Kapituły

Kancelaria
Sakramenty św.
Wyszukiwarka grobów
Historia parafii
Zwiedzanie kolegiaty