Ogłoszenia duszpasterskie - 27 lipca 2014 roku


 1. Za nami już półmetek wakacyjnego wypoczynku, czasu, który Pan Bóg nam zarezerwował, byśmy nabrali sił do pracy i realizacji nowych, czekających nas wyzwań. Wykorzystajmy ten czas najlepiej jak potrafimy, pamiętając także o naszym życiu religijnym, o modlitwie i niedzielnej Eucharystii.

 2. W tym tygodniu przypada I-wszy piątek i sobota miesiąca. Spowiedź z racji I piątku - w piątek, od godz. 17.00. W sobotę nabożeństwo fatimskie o godz. 17.30. Rozważania poprowadzi Legion Maryi.
  Chorych parafian z posługą sakramentalną będę odwiedzał - we czwartek i piątek, od godz. 9.00. We czwartek będę u chorych, których nawiedzają z posługą sakramentalną ks. wikariusze, zamiast w piątek, od godz. 9.00, będę u tych parafian, których nawiedzam w każdy I piątek miesiąca.

 3. W przyszłą niedzielę – z racji I niedzieli miesiąca, po Mszy św. o godz. 7.00 – adoracja Najśw. Sakr. Rozważania różańcowe poprowadzi KŻR p.w. św. Marcina Bpa – p. Barbary Rzepka.

 4. W piątek 1 -go sierpnia, przypada 70 rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Jest ono dla nas wszystkich symbolem najwyższej miłości do Ojczyzny tych, którzy podjęli niezłomną walkę o wolność z najeźdźcą hitlerowskim. Oddajemy cześć tym wszystkim bohaterom Warszawy, którzy złożyli swoje nieraz młode życie na ołtarzu Ojczyzny i nie wahali się walczyć do końca o wolność Polski. Sierpień to również miesiąc, w którym dokonało się tyle ważnych i historycznych wydarzeń dla naszej Ojczyzny i Narodu. Tradycyjnie już w tym miesiącu Kościół wzywa nas do zachowania abstynencji.

 5. Nasza parafia, już po raz trzynasty, będzie uczestniczyć w całonocnym czuwaniu modlitewnym na Jasnej Górze. W tym roku czuwanie będziemy prowadzić z 28/29 sierpnia. Do chwili obecnej mamy już zapełniony jeden autokar. Obecnie otwieramy listę rezerwową na drugi autokar.

 6. Pomimo przeżywanych trudności finansowych, będą kontynuowane prace inwestycyjne na naszej nekropoli. W najbliższych dniach planujemy dokonać zakupu kostki granitowej, by wykonać kolejną alejkę na naszym parafialnym cmentarzu.
  Planujemy także jesienią przeprowadzić kolejną inwentaryzację naszej opatowskiej nekropolii. W nowej, zaktualizowej inwentaryzacji, która zamieszczona będzie na stronie internetowej parafii, każdy grób będzie posiadał dwa zdjęcia dokumentujące jego położenie. W związku z tym, prosimy, aby w miarę możliwości, w ciągu najbliższego miesiąca, tablice nagrobne, które są nieczytelne zostały oczyszczone. W wielu przypadkach istnieje też potrzeba uzupełnienia tablic nagrobnych, informujących o zmarłych spoczywających w danym grobie.
  Pragnę jednocześnie przypomnieć, że na wszystkie prace remontowe wykonywane na cmentarzu potrzebna jest zgodna wyłącznie ks. proboszcza.

 7. Wyznając zasadę, że wdzięczność jest pamięcią serca składamy serdeczne podziękowania za przekazane ofiary na potrzeby kolegiaty i na prace na cmentarzu. Zostały złożone ofiary
  z racji pogrzebów im śp. Kazimierza Sidora - 100 zł
  oraz im. śp. Jana Kozłowskiego - 100 zł
  Za przekazane ofiary składam serdeczne Bóg zapłać.

 8. Dziękuję także mieszkańcom, z ul. Kadłubka, za sprzątanie świątyni w dniu wczorajszym. Do sprzątania przybyło dziewięć osób. Sprzątającym składam serdeczne Bóg zapłać za troskę o czystość Domu Bożego. W najbliższą sobotę do sprzątania kolegiaty, zapraszamy mieszkańców z ul. Jagiełły.

 9. Wszystkim drogim jubilatom i solenizantom najbliższego tygodnia, składamy serdeczne życzenia, a odpoczywającym na wakacjach dobrego wypoczynku.

 10. Naszą modlitwą ogarnijmy zmarłego śp. Kazimierza Sidora, którego w ubiegłym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku. Polećmy także Miłosierdziu Bożemu zmarłego śp. Jana Kozłowskiego, którego pogrzeb będzie jutro o godz. 14.00. i śp. Wiesława Kaczmarskiego, którego pogrzeb we wtorek, o godz. 14.30. Módlmy się także za wszystkich zmarłych z naszych rodzin, zwłaszcza tych, których w tym tygodniu rocznicę śmierci będziemy obchodzić. Wieczny odpoczynek...

© 2003-2014