Ogłoszenia duszpasterskie - 22 marca 2015 roku


 1. Dziś w V niedzielę Wielkiego Postu, w naszej parafii rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne. Prowadzić je będą nasi sąsiedzi - Ojcowie Bernardyni. O. Gwardian Kryspin Florys - głosić będzie nauki rekolekcyjne dla starszych, natomiast dla dzieci i młodzieży - o. Alojzy Garbarz. Nasi sąsiedzi - OO. Bernardyni, w tym roku obchodzą 25- lecie istnienia parafii. Niech więc te rekolekcje, wpiszą się w posługę OO. Bernardynów w naszym mieście, w roku jubileuszowym.

 2. Program rekolekcji wielkopostnych jest wywieszony w gablocie przed kolegiatą.
  Pragnę tylko przypomnieć, że nauki rekolekcyjne jutro, we wtorek i w środę na mszach św. o godz. 9.00 i 17.00. We wtorek, na godz. 9.00, zapraszamy szczególnie osoby chore i starsze, którzy mogą przybyć o własnych siłach do świątyni. Przed Mszą św. rozpocznie się dla nich spowiedź. Natomiast chorych parafian, którzy nie mogą przybyć do świątyni, będziemy odwiedzać z posługą sakramentalną w środę od godz. 10.30 i od 15.00.
  Prosimy zgłaszać adresy chorych. W środę, 25 marca, uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tym dniu w naszej parafii spowiedź rekolekcyjna od godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 17.00.

 3. W piątek, o godz. 15.30 - droga krzyżowa dla dzieci i młodzieży, rozważania poprowadzą dzieci kl. IV i V. Natomiast dla starszych droga krzyżowa - o godz. 16.15.

 4. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Niedzielę Palmową. Na każdej mszy św. poświęcenie palm. Tradycyjny konkurs dla dzieci na najpiękniejszą palmę odbędzie się po Mszy św. o godz. 10.30. Także w przyszłą niedzielę zbierane będą ofiary do puszek na kwiaty do Grobu Pańskiego.

 5. Pragnę serdecznie podziękować za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na potrzeby kolegiaty złożone z racji pogrzebów:
  im. śp. Tadeusza Góreckiego 100 zł
  im. śp. Stelli Dulnej 200 zł
  im. śp. Tadeusza Curyło 200 zł

  Ponadto dziękuję za złożone ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego:
  dwie bezimienne po 100 zł. - z ul. Kopernika i Cegielnej
  oraz 50 zł - z ul. Leszka Czarnego.

  Wszystkim ofiarodawcom składam serdeczne Bóg zapłać.

 6. Dziękuję także mieszkańcom z ul. Kopernika z bl. Va kl. III, za sprzątanie kolegiaty w dniu wczorajszym. Do sprzątania przybyły trzy osoby: Halina Grządziel, Elżbieta Ziarko i Zofia Masternak. Z kolei osoby które nie mogły przybyć do sprzątania: Danuta i Marian Jabczyk, Zofia Kasprowicz, Barbara Kargul, Dorota Nowicka, Danuta Łygaś - przekazały ofiary w wysokości 80 zł. Bóg zapłać sprzątającym za troskę o czystość Domu Bożego.
  W najbliższą sobotę do sprzątania Kolegiaty zapraszamy mieszkańców z ul. Kopernika z bl. 5a, kl. IV.

 7. Modlitwą serdeczną ogarnijmy zmarłych: śp. Tadeusza Góreckiego, Stellę Dulną, Tadeusza Curyło, których odprowadziliśmy w ubiegłym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku.. Naszą modlitwą ogarnijmy także wszystkich zmarłych z naszych rodzin, zwłaszcza tych, których w tym tygodniu rocznicę śmierci będziemy obchodzić. Wieczny odpoczynek...

© 2003-2015