Ogłoszenia duszpasterskie - 22 listopada 2015 roku


 1. Dziś ostania niedziela roku kościelnego - uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jezus Chrystus jest najwyższym Panem i Królem wszystkich narodów i wieków, Królem naszych serc i dusz. Przynależy Mu ten tytuł, ponieważ jest naszym Stwórcą i Odkupicielem, a kiedyś będzie naszym Sędzią. Składając Mu najwyższy hołd czci i uwielbienia, modlimy się o to, aby wszystkie narody i ludy uznały Go za swojego Pana i Władcę, a Jego wolę przyjęły za podstawową normę życia osobistego, rodzinnego i społecznego.
  Także dziś, w uroczystość Chrystus Króla Wszechświata, jako wspólnota parafialna, umocnieni darem misji ewangelizacyjnych - upamiętniających Wielki Jubileusz 1050 chrztu Polski i 1700 rocznicy Narodzin św. Marcina bpa, naszego Patrona, stajemy wobec Chrystusowego krzyża - pamiątki misji ewangelizacyjnych, by uroczyście wyznać naszą wiarę, by zawierzyć Chrystusowi Królowi Wszechświata, nasza Ojczyznę, parafię, rodziny nasze i siebie samych. Stając pod tym krzyżem misyjnym, ze czcią ucałujmy święty znak krzyża, dziękując za dar Odkupienia i Zbawienia, które dokonało się na krzyżu.

 2. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy czynnie włączyli się w przygotowanie i przeżywanie misji św., gorliwie przychodzili na nauki misyjne i korzystali z darów sakramentów św. Szczególnie dziękuję za udział w misyjnej drodze krzyżowej. Dziękuję także p. Emilii Jasińskiej, p. Elżbiecie Kudlińskiej i p. Mieczysławowi Wanatowi - za pomoc w rozprowadzaniu pamiątkowych krzyży misyjnych i ksiąg Pisma św.

 3. W tym tygodniu w liturgii - w środę wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej - odpust w Iwaniskach.

 4. W piątek - 27 listopada, w rocznicę objawienia Cudownego Medalika św. Katarzynie Laboure', członkowie Legionu Maryi, będą prowadzili apostolat Cudownego Medalika w naszej parafii. św. Maksymilian M. Kolbie głosił, że dzięki temu medalikowi Maryja może zmienić i nasze życie. Dużo jest zła na świecie, ale Niepokalana potężniejsza i Ona zetrze głowę węża piekielnego.

 5. Pragnę podziękować serdecznie z przekazane w ubiegłym tygodniu ofiary na potrzeby kolegiaty:
  Dziękuję jubilatom - p. Elżbiecie i Edwardowi Przytuła - za przekazaną ofiarę w wysokości - 100 zł,
  ofiara bezimienna z ul. Cegielnianej - 50 zł,
  dziękuję także za ofiary złożone z racji pogrzebów: im. śp. Ireny Kołtunowicz - 100 zł
  im. śp. Henryka Tyrały - 100 zł
  im. śp. Ireny Marii Lipidalskiej - 100 zł
  im. śp. Tadeusza Nakielnego - 200 zł
  Ofiarodawcom składam serdeczne Bóg zapłać.

 6. Pragnę serdecznie podziękować mieszkańcom z ul. Sienkiewicza bl. nr 18, kl. III , którzy wczoraj przybyli do sprzątania kolegiaty. Świątynię sprzątało 9 osób. Bóg zapłać za troskę o czystość Domu Bożego.
  W najbliższą sobotę do sprzątania Kolegiaty zapraszamy mieszkańców z ul. Sienkiewicza bl. nr 18, kl. IV.

 7. Moje podziękowanie kieruję także na ręce ks. Jerzego dla wszystkich mężczyzn, naszych parafian, którzy w dniu wczorajszym przybyli, aby zamontować krzyż misyjny przed frontonem kolegiaty, od strony zachodniej. Bóg zapłać.

 8. Modlitwą serdeczną ogarnijmy zmarłych śp. Irenę Kołtunowicz, Henryka Tyrałę, Irenę Lipidalską, których w ubiegłym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku.
  Jutro o godz. 14.00 pogrzeb śp. Tadeusza Nakielnego.
  Polećmy także wszystkich naszych zmarłych z naszych rodzin, polecać ich dusze Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

© 2003-2015