Ogłoszenia duszpasterskie - 4 października 2015 roku


 1. Rozpoczął się październikowy miesiąc różańcowy. W naszej kolegiacie nabożeństwa różańcowe w dni powszednie o godz. 17.15, natomiast w niedzielę o 16.15. Serdecznie zachęcamy do udziału w modlitwie różańcowej.

 2. W liturgii Kościoła będziemy w tym tygodniu obchodzić wspomnienia: jutro - św. Faustyny Kowalskiej, w środę - Najśw. Maryi Panny Różańcowej, w piątek - 9 października bł. Wincentego Kadłubka, urodzonego w pobliskim Karwowie k/Włostowa - patrona naszej diecezji. Odpust w parafii Włostów i w Sandomierzu będzie obchodzony w sobotę i w przyszłą niedzielę.

 3. Także w przyszłą niedzielę, z racji rocznicy wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, w całej Polsce będziemy obchodzić tzw. niedzielę papieską. Po Mszach św., jak co roku będą zbierane ofiary do puszek na stypendia dla młodzieży uzdolnionej, a pochodzącej z rodzin ubogich. Zechciejmy wesprzeć to jakże zbożne i szlachetne dzieło.

 4. Zbliża się czas szczególnej pamięci o naszych zmarłych. Podobnie jak w latach minionych w kancelarii parafialnej, od jutra będziemy już przyjmować na wypominki: roczne, półroczne, kwartalne, oktawę i jednorazowe. W naszym dekanacie, ofiary składane z racji wypominków na cały rok, są w wysokości ofiary intencji mszalnej. Przy wyjściu z kolegiaty można wziąć do domu kartki wypominkowe. Prosimy o czytelne wypisywanie kartek wypominkowych, z wyszczególnieniem na wypominkach rocznych, półrocznych i kwartalnych - miejscowości.

 5. Na naszym cmentarzu parafialnym rozpoczęły się prace związane z wykonaniem kolejnej alejki z kostki granitowej. Zakres prac zostanie wykonany na tyle na ile wystarczy nam kostki, a w tym roku zakupiliśmy 24 tony. Niestety, z przykrością muszę poinformować, że pomimo składowania kostki granitowej przed kościołem, pewna jej część została skradziona. Brakuje słów, by komentować takie zachowanie.

 6. Pragnę serdecznie podziękować p. Zbigniewowi Zającowi z Czernikowa Karskiego, za okazaną pomoc w transporcie kostki na cmentarz. Bóg zapłać.

 7. W ubiegłym tygodniu na potrzeby kolegiaty i na prace na cmentarzu zostały złożone ofiary:
  Bronisława Lipidalska z ul. Armii Krajowej - 50 zł
  bezimienna z ul. Kilińskiego - 300 zł
  z racji chrztu Marcela Ryzy - 100 zł
  Ofiarodawcom za przekazane ofiary składam serdeczne Bóg zapłać.

 8. Dziękuję bardzo serdecznie mieszkańcom z ul. Sienkiewicza 16, kl. I, którzy w dniu wczorajszym przybyli do sprzątania kolegiaty. świątynię sprzątało 5 osób: Marianna i Józef Wazia, Elżbieta Kozieł, Andrzej Szczępek i Paweł Komisarek. Bóg zapłać sprzątającym za troskę o czystość Domu Bożego.

 9. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy w ostatnich dniach ofiarowali w mojej intencji modlitwy i przekazali życzenia z racji moich urodzin i imienin. Bóg zapłać.

 10. W najbliższych tygodniach są wolne intencje, zwłaszcza na Mszach św. porannych. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych.

 11. Miłosierdziu Bożemu polećmy wszystkich zmarłych z naszych rodzin, zwłaszcza tych, których rocznicę śmierci w tym tygodniu będziemy obchodzić. Wieczny odpoczynek...

© 2003-2015