Ogłoszenia duszpasterskie - 12 marca 2017 roku


 1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu. O godz. 16.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Ofiary składane na tacę podczas Gorzkich Żali są przeznaczone na kwiaty do Grobu Pańskiego. Kwiaty, którymi dekorujemy każdego roku Grób Chrystusa Pana – to szczególny wyraz naszej miłości i wdzięczności dla Zbawiciela za Odkupienie ludzkości i wysłużone dla nas zdroje łask poprzez Mękę, Krzyż i Zmartwychwstanie. Złóżmy na ten cel ofiarę na miarę swojego serca i swoich możliwości.

 2. W każdy piątek Wielkiego Postu Droga krzyżowa o godz. 15.30 dla dzieci i młodzieży, o godz. 16.15 - dla starszych. W tym tygodniu rozważania Drogi Krzyżowej dla dzieci i młodzieży poprowadzą uczniowie II kl. Gimnazjum, a dla starszych - Rodzina Różańcowa.

 3. Przy wyjściu z kościoła można nabyć baranki na stół wielkanocny. Koszt 5 zł. Panie z Caritas naszej parafii rozprowadzają także kartki wielkanocne i paschaliki. Składane ofiary zostaną przekazane na rzecz Caritas naszej Diecezji i naszej Parafii.

 4. Zgodnie z podjętymi ustaleniami, na starym cmentarzu parafialnym został wykonany grobowiec do którego będą teraz przenoszone szczątki zmarłych pochowanych w tej części cmentarza. Prosimy osoby, które mają groby bliskich zmarłych na starym cmentarzu, aby od następnego tygodnia zgłaszały wolę przeniesienia szczątków swoich bliskich do wybudowanej nowej katakumby. Po uporządkowaniu rozsianych tam grobów, stary cmentarz zostanie ogrodzony i przygotowany do grzebania zmarłych.

 5. Rozpoczęły się już prace związane z montażem na wieży południowej kolegiaty nowego zegara. Prace montażowe zostaną zakończone przed świętami Wielkanocnymi. W ubiegłym tygodniu pewna rodzina z naszej parafii przekazała na ten cel dofinansowanie w wysokości 5000 zł. Za ten szlachetny dar serca składam serdeczne Bóg zapłać.

 6. Pragnę także podziękować za przekazane w ubiegłym tygodniu ofiary na kolegiatę i planowane inwestycje na naszej opatowskiej nekropolii.
  Ofiary złożyli:
  Marta i Radosław Curyło z racji chrztu dziecka - 100 zł
  oraz z racji pogrzebów: im. śp. Elżbiety Beaty Sałagan - 100 zł
  im. śp. Mścisława Sałagan - 400 zł
  Wszystkim ofiarodawcom składam serdeczne Bóg zapłać.

 7. Dziękuję także mieszkańcom z Kopernika z bl. nr 5a, numery mieszkań od 1 do 15 za sprzątanie kolegiaty w dniu wczorajszym. Do sprzątania przybyły trzy osoby. Z kolei dwie osoby, które nie mogły przybyć do sprzątania przekazały ofiary w wysokości 60 zł. Bóg zapłać wszystkim za troskę o czystość Domu Bożego.
  W najbliższą sobotę do sprzątania świątyni zapraszamy mieszkańców z ul. Kopernika z bl. 5a, numery mieszkań od 16 do 30.

 8. Naszą modlitwą ogarnijmy zmarłych parafian śp. Elżbietę Beatę Sałagan oraz śp. Mścisława Sałagan, których w ubiegłym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku. Polećmy Miłosierdziu Bożemu zmarłych z naszych rodzin, a szczególnie tych, których w tym tygodniu rocznicę śmierci będziemy obchodzić. Wieczny odpoczynek...

© 2003-2017