Ogłoszenia duszpasterskie - 23 listopada 2014 roku


 1. Dziś ostania niedziela roku kościelnego - uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
  Jezus Chrystus jest najwyższym Panem i Królem wszystkich narodów i wieków, Królem naszych serc i dusz. Przynależy Mu ten tytuł, ponieważ jest naszym Stwórcą i Odkupicielem, a kiedyś będzie naszym Sędzią. Składając Mu najwyższy hołd czci i uwielbienia, modlimy się o to, aby wszystkie narody i ludy uznały Go za swojego Pana i Władcę, a Jego wolę przyjęły za podstawową normę życia osobistego, rodzinnego i społecznego.
  Dziś święto patronalne Akcji Katolickiej. Pragniemy serdecznie dziękować członkom Akcji Katolickiej naszej parafii, za zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego. Dziękujemy także za pomoc w prowadzeniu Świetlicy Środowiskowej oraz sklepiku parafialnego.

 2. Dziś, o godz. 16.15, różaniec za zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej.

 3. We wtorek 25 listopada, przypada wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej – odpust w Iwaniskach.

 4. We czwartek - 27 listopada, w rocznicę objawienia Cudownego Medalika św. Katarzynie Laboure', członkowie Legionu Maryi, będą prowadzili apostolat Cudownego Medalika w naszej parafii. św. Maksymilian M. Kolbie głosił, że dzięki temu medalikowi Maryja może zmienić i nasze życie. Dużo jest zła na świecie, ale Niepokalana potężniejsza i Ona zetrze głowę węża piekielnego.

 5. Od przyszłej niedzieli rozpoczyna się w Kościele Adwent, okres liturgiczny, który ma nas przygotować duchowo do świąt Bożego Narodzenia.

 6. W Sandomierzu, w dniach 6 - 7 grudnia odbędzie się Adwentowy Dzień Skupienia dla Małżeństw nt. "Małżonkowie w dialogu miłości". Bliższe informacje można znaleźć na tablicy ogłoszeń przed kolegiatą.

 7. Pragnę serdecznie podziękować za przekazane ofiary w ubiegłym tygodniu na potrzeby kolegiaty. Ofiary zostały złożone z racji pogrzebów:
  im. śp. Krystyny Mazur - 150 zł
  im. śp. Zofii Borzęckiej - 150 zł
  Ofiarodawcom za przekazane ofiary składam serdeczne Bóg zapłać.

 8. Dziękuję także mieszkańcom z ul. Kopernika bl. Nr 1, kl. III, za sprzątanie kolegiaty w dniu wczorajszym. Do sprzątania przybyły panie: Teresa Żychowska, Krystyna Kaczewska i Marta Bonatowska. Paniom za troskę o czystość Domu Bożego składam serdeczne Bóg zpałać.
  W najbliższą sobotę do sprzątania Kolegiaty zapraszamy mieszkańców z ul. Kopernika bl. nr 1, kl. IV.

 9. Modlitwą serdeczną ogarnijmy zmarłe: śp. Krystynę Mazur, Helenę Kwiatek, które w ubiegłym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku. Dziś o godz. 14.00, pogrzeb śp. Zofii Borzęckiej. Naszą modlitwą ogarnijmy także wszystkich zmarłych z naszych rodzin, a zwłaszcza tych, których w tym tygodniu rocznicę śmierci będziemy obchodzić. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

© 2003-2014