Ogłoszenia duszpasterskie - 12 listopada 2017 roku


 1. Za nami uroczystości odpustowe ku czci św. Marcina Bpa - Patrona naszej Parafii, Kolegiaty, Kapituły Kolegiackiej oraz Miasta Opatów, zwieńczające rok jubileuszowy 1700 - lecia narodzin św. Marcina. Zewnętrznym znakiem naszej wdzięczności wobec św. Patrona za odwieczną opiekę nad kolegiatą i parafią i za wzór życia - jest monumentalna figura św. Marcina Bpa, stojąca na skarpie kolegiaty, która w dniu wczorajszym została uroczyście poświecona przez Pasterza Diecezji. Niech św. Marcin - w znaku tej figury czuwa nad nami i nam wszystkim błogosławi.

 2. Pragnę serdecznie dziękować wszystkim, którzy czynnie włączyli się w przygotowanie i przeżywanie naszych parafialnych uroczystości, zwłaszcza za oprawę uroczystej sumy odpustowej. Dziękuję ks. wikariuszom, p. organiście, niezastąpionemu p. kościelnemu, chórowi św. Marcina, młodzieży z Opatowskiego Teatru Muzycznego, zespołowi Strefień, naszej scholi parafialnej oraz orkiestrze z Opatowskiego Domu Kultury. W sposób szczególny pragnę podziękować paniom z Caritas, p. prezesowi Adamowi Kościołkowi - organizatorom festynu "Gęsina na świętego Marcina". Dziękuję także p. Huberowi Kawalcowi i Andrzejowi Wojtyniak za ofiarowane rogaliki św. Marcinowe, a Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Opatowie za specjalnie wyprodukowane na nasz odpust krówki opatowskie. Bóg zapłać. Dziękuję także Państwu Szarym za ofiarowane ciasto dla uczestników Eutrapelii i na stół odpustowy.

 3. Pragnę również dziękować sześciu osobom, które w ubiegły piątek przybyły do sprzątania kolegiaty. Świątynię sprzątały: Ewa Lis, Marian Borzęcki, Jerzy Szmalec, Wiesław Kondas, Jadwiga Malińska i Helena Rylska. Bóg zapłać wszystkim za poświęcenie i troskę o czystość Domu Bożego.

 4. W najnowszym numerze Gościa Niedzielnego można przeczytać m. in. o prześladowaniach chrześcijan. Co roku 100 tysięcy wyznawców Chrystusa ginie z powodu wiary...

 5. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić w Kościele światowy Dzień Ubogiego. Bardzo dziękuję Paniom z Caritas naszej Parafii za zamówioną Mszę św. w int. ubogich i przygotowywany dla nich obiad w budynku starej plebani.

 6. Pragnę serdecznie dziękować za przekazane w ubiegłym tygodniu ofiary na potrzeby kolegiaty. Zostały przekazane ofiary z racji pogrzebów:
  im. śp. Mirosława Malczyka - 100 zł
  im. śp. Wiesława Łasaka - 100 zł
  im. śp. Stefana Kargula - 100 zł
  im. sp. Grażyny Soroka - 100 zł
  Rodzinom zmarłych za przekazane ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

 7. W najbliższą sobotę do sprzątania Kolegiaty zapraszamy mieszkańców z ul. Sienkiewicza bl nr. 18, numery mieszkań od 31 do 40.

 8. Naszą modlitwą serdeczną ogarnijmy zmarłych śp. Stefana Kargula, sp. Mirosława Malczyka, śp. Wiesława Łasaka i śp. Grażynę Soroka, którego w ubiegłym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynki. Polećmy Miłosierdziu Bożemu także wszystkich zmarłych z naszych rodzin, w tym szczególnym czasie o nich pamięci. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

© 2003-2017