Herb Odrowąż w smoczym kartuszu

Wizerunek smoka wokół rodowego herbu, prawo pieczętowania się czerwonym woskiem i tytuł barona Rzeszy nadał Szydłowieckiemu cesarz Maksymilian po kongresie monarchów w Wiedniu w 1515 roku