W 2006 roku przypada jubileusz 1000-lecia życia monastycznego na Świętym Krzyżu.
11 czerwca, w głównych uroczystościach Świętokrzyskiego Milenium,
wśród 10 tys. wiernych uczestniczyli też pielgrzymi z parafii Św. Marcina.