Kolegiata opatowska na karcie z ''Atlasu Geograficznego Ilustrowanego Królestwa Polskiego''
J.M. Bazewicza z 1907 r.