Kolegiata opatowska na pocztówce z 1 poł. XX wieku, ryc. prof. Wł. Bielecki