Polichromia w dawnym kapitularzu, namalowana w 1653 roku
(z prawej strony św. Marcin oddający połowę płaszcza żebrakowi)