Wstecz Domowa Dalej

XXXIX uroczysta sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego upamiętniająca Jubileusz 800-lecia Kapituły Kolegiackiej w Opatowie (www.kolegiata.opatow.pl)

22.05.2006 roku - XXXIX uroczysta sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
upamiętniająca Jubileusz 800-lecia Kapituły Kolegiackiej w Opatowie

www.kolegiata.opatow.pl/index.php?action=20060622