Wstecz Domowa Dalej

XXXIX uroczysta sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego upamiętniająca Jubileusz 800-lecia Kapituły Kolegiackiej w Opatowie (www.kolegiata.opatow.pl)

Dąb - drzewo roku jubileuszowego 800-lecia Kapituły Opatowskiej