Wstecz Domowa Dalej

XXXIX uroczysta sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego upamiętniająca Jubileusz 800-lecia Kapituły Kolegiackiej w Opatowie (www.kolegiata.opatow.pl)

W ramach obchodów Jubileuszu 800-lecia Kapituły Kolegiackiej w Opatowie
w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie, na pl. Obrońców Pokoju 34,
można oglądać wystawę reprodukcji kart pocztowych z XIX i XX wieku,
przedstawiających to miasto, ze zbiorów Andrzeja Żychowskiego.

www.opatow.um.gov.pl/aktualnosci/pocztowka/pocztowka.htm